Facebook


Mivel a gyerekek legjobban a játékhoz értenek, ezért mi játékos formában dalokon, mondókákon, meséken keresztül ismertetjük meg velük az angol nyelvet. Már a legkisebbek is eredeti, autentikus (nem nyelvtanulási céllal készült) angol képeskönyvet, mesekönyvet nézegetve sajátíthatnak el szavakat, kifejezéseket.

 • A módszer hatékonysága azon alapul, hogy megfelelő motiváció nélkül nincs eredményes tanulás. Ha a gyerekek számára érdekes, vonzó feladatokat, játékokat adunk, ők maguk is aktív részeseivé válnak a nyelvtanulás, nyelvelsajátítás folyamatának.

  És miért éppen mondókákkal?
  > "
  A mondóka a kisgyermeknek rövid, de teljes élményt nyújt, ami megfelel az életkort jellemző rövid terjedelmű figyelemnek. Úgy működik, mint egy apró történet: van eleje és vége, és van cselekménye. Miután a gyerekek megértik az egymást követő események sorát, magabiztosak lesznek, mivel tudják, hogy a nyelvi tartalom változatlan, csak a tempó változik a hangulatnak megfelelően. (...)" /Opal Dunn: Családi angol: Mondókák. British Council, 2008./


Az élőbeszéd elsajátítása mellett kap szerepet az írás és olvasás.

 • Elsődlegesen a szóbeliségre törekszünk. Az írást-olvasást a játékos feladatok és feladatlapok mellett a képeskönyvek, mesekönyvek is segítik.

  Miért használunk képeskönyveket?
  >"Az angol nyelvű képeskönyvek közös olvasása nem csak azért hasznos, mert segíti a gyerekek angolnyelv-tudásának fejlődését, hanem azért is, mert a könyvek egy újabb ablakot nyitnak a világra. (...)" /Opal Dunn: Családi angol: Képeskönyvek. British Council, 2008./


A sok-sok játékos ismétlés segít frissen tartani és elmélyíteni a tudást.

 • Ahogy mondani szoktuk, „ismétlés a tudás anyja”. Ezért a témaköröket újra és újra elővesszük, folyamatosan bővítve foglalkozunk velük.


A szavakat képkártyákkal (flashcard) tanítjuk.

 • A flash kártyák nem kizárólag a tanulás folyamatában játszanak szerepet, de fontos kellékei a játékoknak is.


A foglalkozásokon, amennyit csak tudunk, angolul beszélünk. Nem csak tanuljuk a nyelvet, hanem használjuk is.

 • Ennek ellenére, nem nélkülözzük foglalkozásainkról az anyanyelvet. Ez igen fontos kezdő nyelvtanulóknál, és főként a gyerekeknél. Így elkerülhető a félreértés, de legfőképpen az, hogy ne érezzék magukat biztonságban. aminek eredményeképpen egyes gyerekek jelentősen lemaradhatnak a csoporttól és elkezdik nem jól érezni magukat. Óráinkon az utasítások angolul hangzanak el, így a gyerekek lassan megtanulják mi mit jelent. Magyar kérdéseikre igyekszünk angolul válaszolni, de egyes új játékok bevezetésénél nem húzzuk az időt a bonyolult angol magyarázattal.


Minden foglalkozáson feladatlapot kapnak a gyerekek. Feladatlapjaink többségében saját készítésűek, de a KizClub szórakoztató feladatlapjait is előszeretettel használjuk.

 • A feladatlapok lehetővé teszik, hogy a gyerekeknek ne kelljen nehéz könyvet cipelniük, de a játékos, foglalkoztató lapok mégis segítenek az órán hallottak otthoni felidézésében.


A gyerekek képes listát kapnak az éppen aktuális szókincsről.

 • Ezt egyrészt azért tartjuk lényegesnek, mert segít az otthoni ismétlésben, másrészt a szülők is nyomon követhetik, hogy éppen mit tanulunk.


Legnépszerűbb taneszközünk a BookBag: Minden évben kb. hat mesekönyvet dolgozunk fel, amit minden gyerek egy-egy hétre hazavihet egy vászontáskában (BookBag). A BookBag-ben a mesekönyvön kívül, szórakoztató, foglalkoztató feladatlapok, játékok (puzzle, bingo, stb.), multimédiás CD lemez, matrica található, valamint tájékoztató – játékleírással – a szülőknek.

 • A gyerekek sokkal többet megértenek az idegennyelven, mint amennyit szavakba képesek foglalni. A gonddal összeválogatott könyvek lehetőséget adnak arra, hogy minél több kifejezést „ellopva” később beépítsék a valós kommunikációba.

  year1_books year2_books


Foglalkozásainkat hetente 1-2 alkalommal 45 percben 4-8 fős csoportoknak tartjuk.

 • Fontos számunkra a kis létszám, mert így több időt szentelhetünk minden egyes diákunkra, mélyebb személyes kontaktus alakul ki, és kiküszöbölhető az esetlegesen gyengébb képességűek lemaradása, ami nagy létszámú csoportoknál annyira jellemző.


Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel.

 • E-mailben küldünk beszámolót arról, hogy az elmúlt időszakban mit tanultunk, játszottunk. Félévente nyílt órán mutatjuk meg, hogy mennyit okosodtak a gyerekek.


Tanáraink
kizárólag angol nyelvtanári (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű pedagógusok, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek az általános iskolás – elsősorban alsó tagozatos – gyerekek nyelvoktatásában.

 • A nyelveket tanítók egyre bővülő piacán sajnos egyre több olyan vállalkozás és magánszemély is megjelenik, akik az alacsony árat tekintik elsődleges versenyelőnyüknek. Ez nyilvánvalóan előbb vagy utóbb a minőség rovására megy. Mivel gyermekeink nyelvtudása az életük során kulcsfontosságú lesz, nem kockáztathatjuk meg, hogy egy rossz tanár akár egész életre elvegye kedvét a nyelvtanulástól. Mi azt valljuk, hogy a jó tanár és a helyes módszertan elengedhetetlen a gyerek-nyelvoktatásban.


Honlapunk
on is találhatnak a gyerekek az elsajátítást elősegítő játékokat, dalokat, mondókákat, meséket, linkeket.


Nyári
táborunk
ban a gyerekek korosztályokra bontott csoportokban ismerkednek a nyelvvel.

 
sikiş izle